Geboren (1961) en getogen in Groningen (Nederland),
Hij laat u niet alleen het zichtbare deel zien, die boven het water uitsteekt, maar kijkt 
verder, dieper, onder de waterspiegel.
Hij heeft een grote passie voor onderwater(model)fotografie en natuurfotografie
ontwikkeld in de meer dan 22 jaar als Onderwaterfotograaf.

Al zijn foto's worden gemaakt met veel respect voor, en het welzijn van, mens en natuur.

Onderwater weerkaatst hij u een beeld, van bodem tot aan het spiegelend wateroppervlak.

Vaak wordt hij begeleid door zijn vrouw Janny voor natuurfotografie en een vast team van duikers voor onderwater modelfotografie.

Hij heeft gepubliceerd in diverse magazines, kranten en bladen en heeft diverse exposities getoond en geeft lezingen over onderwater(model)fotografie.
Born (1961) and raised in Groningen (Netherlands),
He will not only show you the visible part, which projects above the water, but is looking further, deeper, below the water level.

He has a great passion for underwater (model) photography and nature photography developed in the more than 22 years as an underwater photographer.

All his pictures are created with great respect for, and the welfare of, human and nature.

Underwater he reflects you an image, from bottom to the reflective surface.

He is often accompanied by his wife Janny for nature photography and a team of divers for underwater model photography.

He has published in various newspapers and magazines, and has displayed various exhibitions and gives lectures on underwater (model) photography
Back to Top